Universal Energy Institute
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland

Chúng tôi

Viện   của   chúng   tôi   được   thành   lập   tại   Sacramento   USA   và   có   các   đại   diện   ở   New   York   Hoa   Kỳ, Thái Lan, Việt Nam, Frauenfeld Thụy Sĩ và Berlin Đức. Viện   Năng   lượng   vũ   trụ   là   phân   khoa   tại   trường   Đại   học   quốc   tế   mở   cho   Y   học   Bổ   sung   (the Open   International   University   for   Complemetary   Medicines),   được   thành   lập   bởi   quyết   định Alma   Ata   của   Tổ   chức   Y   tế   Thế   giới   năm   1962   để   bảo   tồn   các   môn   Y   khoa   cổ   truyền   Colombo-Sri Lanka.

Universal Energy Institute

244 Madison Ave #466 New York City. NY 10016 Prof. Dr. Grand Master Steve Long Tran Ma. Ph.D./D.Sc.; Đại Võ sư 10 Đẳng Chief of Institute Doctor (T.M.) Grand Master Thanh Winter-Luong Tiến sĩ Y khoa cổ truyền (Colombo); Đại Võ sư 7 Đẳng Head of Europe Doctor UE Healing Vien Winter-Luong  (USA) Doctor UE Healing Khloud Zaher-Iraqi  (USA) Trị liệu năng lượng Doctor UE Healing Hala Khodor (USA) Lương y Doctor UE Healing Mithak Ebady (USA) Bác sỹ Doctor UE Healing Minh Hai Nguyen (USA) Head of Berlin Grand Master Tiberio Abategiovanni Bachelor UE Haeling (USA); Đại Võ sư 7 Đẳng Head of Switzerland