Universal Energy Institute Accepted by the Faculty of Medical Studies MEDICINA ALTERNATIVA INSTITUTE Affiliated to The Open International University for Complementary Medicines
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland

Các lớp tiềm năng vô tận

Đây   là   chương   trình   đổi   mới   với   nhiều   tiềm   năng,   khả   năng   hơn   và   có   hiệu   quả nhanh, mạnh. Tất cả các lớp được Giáo sư Tiến sĩ đại võ sư Steve Long Tran  trực tiếp giảng dạy. Tất   cả   các   học   viên   đã   từng   học   UEI,   MEL    từ   lớp   3   đến   lớp   20   sẽ   được   học   dự   thính   để cập nhật với chương trình mới hiệu nghiệm hơn và mạnh mẽ hơn. Các   khóa   học   tiếp   theo   bằng   tiếng   Anh,   tiếng   Đức   và   tiếng   Việt.   Xin   vui   lòng   liên   hệ   với   Đại diện Châu Âu của chúng tôi Thành Winter-Luong   để đăng ký. Chú ý trả tiền trước khi vào lớp học!
Các lớp cơ bản
Các lớp trung cấp
Các lớp cao cấp
Cơ bản 1 - Level 1
Trung cấp 1 - Level 6
Cao cấp 1 - Level 11
Cơ bản 2 - Level 2
Trung cấp 2 - Level 7
Cao cấp 2 - Level 12
Cơ bản 3 - Level 3
Trung cấp 3 - Level 8
Cao cấp 3 - Level 13
Cơ bản 4 - Level 4
Trung cấp 4 - Level 9
Cao cấp 4 - Level 14
Cơ bản 5 - Level 5
Trung cấp 5 - Level 10
Cao cấp 5 - Level 15
Cao cấp 6 - Level 16