Universal Energy Institute
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland

Chữa bệnh miễn phí

Qua điện thoại

Chúng tôi nhận chữa bệnh miễn phí. Nên gởi hình của bệnh nhân để chữa bệnh hiệu quả hơn. Hãy liên lạc với GS TS Đại Võ sư để tham khảo chính bệnh. Prof. Dr. Grand Master Steve Long Tran C: Viber, Zalo: 001 718-310-9254 Email: drtranplong@gmail.com